``````````
____________________________________________________________________________________________


Piotrkowska 31

30 mar 2010 | |

1930s&2009
najedź kursorem na obrazek, by zobaczyć zdjęcie współczesne
/roll your cursor over the picture to see the present-day photo 

Kształt skośnych względem linii ul. Piotrkowskiej podwórek to relikt dawnych podziałów pól - granice między niektórymi posesjami wyznaczone są przez połozenie dawnych miedz.

Some of Piotrkowska street's backyards have an oblique shape (in relation to the street) due to old (perhaps medieval) field balks' position.


Pokaż Refotografie na większej mapie

0 komentarze:

Zobacz starsze posty / be sure to check older posts


Blog powstał w 2009 r. jako kontynuacja "Łódzkiego Fotospacerownika w czasie i przestrzeni" autorstwa Stefana Brajtera.

Jeśli masz ciekawe stare zdjęcia Łodzi przedstawiające miejsca, które warto zrefotografować - pisz na refotografielodz@gmail.com .